Contact

Info

Yushin
University
 • E-mail Contact Information

  Robot, EOAT and Custom Equipment Quote:    salesinfo@yushin.com

  Robot, EOAT and Custom Equipment Order Processing:    orderinfo@yushin.com

  Parts Quote:   webparts@yushin.com

  Parts Order Processing:    webparts@yushin.com

  Training:    training@yushin.com

  Field Service:    webservice@yushin.com

  Technical Support:    webservice@yushin.com

  In-house Repair:    webservice@yushin.com

  Pre-owned Robot:    webservice@yushin.com

  Accounts Receivable:    ar@yushin.com

  Accounts Payable:    ap@yushin.com

  Human Resources:    hr@yushin.com


  Info

  Contact